2-1/2"

HASTELLOY

ATI

DIAFRAGMA PARA SELLO QUIMICO

SKU: DISEQUI